Haderslev Musikforening af 1987

Retur til forside

17. april 2016 Generalforsamling

Beretning Haderslev Musikforening / Sæson 2015-2016

Det er med optimisme og glæde, at vi kan afslutte den forløbne sæson og se tilbage på syv gode koncerter.

Ved sidste generalforsamling var der ellers malet med de mørke farver på grund af svigtende medlemstal og dårlig økonomi. Det så ret så sort ud.

Men heldigvis er udviklingen vent, så vi i dag har 94 medlemmer mod 72 i sidste sæson – og også har haft et pænt salg af løssalgsbilletter til koncerterne. Flere fonde har desuden ydet foreningen tilskud – mens kommunen gennem kulturelt samråd har nedsat støtten betydeligt.

Vi måtte ved sidste generalforsamling tage afsked med den mangeårige formand Gitte Hørup og med Annette Jørgensen, der begge havde ydet et enorm indsats for foreningen – og heldigvis har vi især i starten af sæsonen kunnet og haft brug for at hente hjælp hos dem begge.

Som formand i mere end ti år opfyldte Gitte Hørup betingelserne for at blive æresmedlem – med sine 14 år. Det skete ved den ekstraordinære generalforsamling den 20. september, hvor foreningens regnskabsår blev lagt om til at følge kalenderåret. Mens vi fortsat kører med en programsæson dækkende efterår og forår.

Den nye bestyrelse havde ikke på forhånd talt om konstitueringer og ingen havde tænkt sig at overtage formandsposten. Men det endte så alligevel med at alle poster blev besat med

Poul-Erik Hansen, formand – Elisabeth Fuglsang Andersen, næstformand – Karin Fuglsang, kasserer – Hanne Franzen, sekretær – Tage Lund Frandsen, bestyrelsesmedlem – Helga Jürgensen og Lone Ugelvig (suppleanter). Det skal understreges at alle syv har deltaget i foreningens arbejde på lige vilkår uanset titlerne.

I forbindelse med konstitueringen nedsatte vi et PR-fondsudvalg, der har sørget for ansøgninger til diverse fonde – og arrangeret uddeling af vores programfolder i gågaden en lørdag i september inden første koncert. Vi har desuden haft glæde af mail til foreningens medlemmer, så man allerede inden koncerterne har modtaget orientering om programmet. Vi har vedtaget, at vi kun vil udsende mail, der vedrører foreningens koncerter eller særlige tilbud til musikforeningens medlemmer. Ønsker du / I at være med på denne mailliste, så modtager vi gerne adressen – (husk også nye adresser)

 Vores annonceringsudgifter er sat ned – men vi har på anden vis vist flaget med biografreklamer i forbindelse med to koncerter på kommunens biografspot;  Stor og god omtale i medlemsbladet for Sønderjyllands Symfoniorkesters vennekreds; Et sandwichskilt på fortovet ved musikhuset i forbindelse med koncerterne. Vi er på Concert Gates hjemmeside og i Kultunaut samt på kommunens Det sker…hjemmeside. Vores egen hjemmeside ajourføres løbende og vi har også planer om sammen med vores hjemmesidemand Torkil Fonsmark at få den ændret lidt i stil med foreningerne i Sønderborg og Tønder. Vi er nu også på facebook, som bliver set.

 Også i denne sæson har medlemmerne haft mulighed for at få god rabat ved koncerterne i Tønder, Sønderborg og Aabenraa ved fremvisning af medlemskortet, som blev udsendt for første gang inden sæsonens start. Vi vil nu også rette blikket mod nord efter at kommunen er kommet med i Trekantområdet.

Foreningen har deltaget i årsmøde i SDM – Sammenslutningen af danske musikforeningers årsmøde i Fredericia – og er repræsenteret i Musikhusets bestyrelse. Vi var desuden repræsenteret ved Kulturelt Samråds årsmøde og et orienteringsmøde om Trekantområdets kulturuge samt et møde om reformationsårets musiktilbud. Desuden har to bestyrelsesmedlemmer deltaget i kommunens fundrasingkursus og to andre i kommunens store arrangement i Idrætsanlægget for de frivillige foreninger.

På sidste generalforsamling blev det meddelt, at vi i denne sæson kun ville tilbyde seks koncerter. Men da vi måtte flytte Kroger-kvartetten fra efteråret til foråret – stod vi i den situation, at vi kun havde to koncerter i efteråret. Det turde vi ikke starte sæsonen med, så det blev alligevel til syv. Og det er også det, vi vil gennemføre i den kommende sæson. Der er på nuværende tidspunkt aftalt koncerter helt til januar 2018 – og en enkelt i 2018 er næsten på plads.

Vi har i forbindelse med koncerterne og aftaler om datoer haft et rigtigt godt samarbejde med Slesvigske Musikhus – ligesom vi har fået bedre opbevaringsplads.

Sæsonens koncertprogram startede den 20. september med et Carl Nielsen program med Charlotte Thaning på klaver og tenoren David Danholt. 85 deltager var med til programmet, der bød på solosang, klavermusik og fællessang. Oktober-koncerten blev med den unge Duo L’Argo med cellisten Cecilie Schmidt og guitaristen Anders Brunsholt Frederiksen (18.oktober) – I november var det den dygtige oboist Henrik Goldschmidt, der sammen med Anders Singh på accordeon præsenterede klezmermusik den 15. november for 97 tilhørere. Det var ikke sidste gang, at der måtte bæres ekstra stole ind. Både ved Den danske Basunkvartets koncert den 24. januar og ved koncerten den 21. februar med Mihaela Oprea /violin og den unge svenske pianist Magnus Fryklund kunne vi glæde os over 98 tilhørere. Tilhørerantallet faldt lidt, da vi på en solrig forårsdag havde Kroger-kvartetten, hvor der dog kom 54 tilhørere-

Og så slutter vi i dag med Haderslev Pigekor.

I forbindelse med medlemsskabet har vi planlagt et nyt medlemskab. Fortsat skal de tidligere medlemsskaber kunne tegnes :

Enkeltmedlemskab

Dobbeltmedlemskab med to på samme adresse, hvor begge har stemmeret.

Og et nyt: 1+1 medlemskab, hvor man frit kan tage en gæst med – men hvor kun medlemmet har stemmeret. Samme pris som dobbeltmedlemsskab.

Der skal lyde tak for støtte til foreningen fra Solistforeningen, Statens Kunstfond; Nordea-Fonden, Fabriksejer Max Chr. Schaumann og hustru Jensine Schaumanns Legat; Carl Nielsens Legat; Kulturelt Samråd Haderslev; Fuglsang for sponsorering af øl og vand til koncerterne; Højgaards Gartneri for særpris til buketter til musikerne. Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond og Duus, Holm og Kruse Fond.

Og især skal der lyde en stor tak til medlemmerne og gæsterne for opbakning  til vores koncerter.

Vi har sammen med dagsordenen til generalforsamling anført datoer og aftaler for næste sæson. Så man allerede nu kan glæde sig til:

Søndag den 25. september 2016 kl. 16.00: Trio Vitruvi

Søndag den 30. oktober 2016 kl. 16.00: Gustav Piekut

Søndag den 20. november 2016 kl. 16.00 : Inviolata

Søndag den 15. januar 2017 kl. 16.00 : Musica Ficta. Reformationskoncert ved Bo Holten.

Søndag den 26. februar 2017 kl. 16.00: Charlotte Thaning og Teit Kanstrup (Schubert: Winterreise)

Søndag den 19. marts 2017 kl. 16.00: Vlach Quartet Prague

Søndag den 23. april 2017 kl. 16.00: Benedikte Hauge og Generalforsamling.

-         Med disse ord vil jeg afslutte beretningen og ønske alle en god ny sæson.

 

Poul-Erik Hansen