retur

 

Formandsberetning, 2013

Generalforsamling i Haderslev Musikforening af 1987

 

 

For 26`nde gang kan vi se tilbage på en god kammermusisk sæson i vores forening.

Spændende og minderige koncertoplevelser, glæden ved at møde - og høre fremragende kunstnere og et herligt stort fremmøde af mange tilhørere, både trofaste medlemmer og nye interesserede, som jeg håber føler sig velkomne. Som formand for en forening, som nu tæller over 90 medlemmer, må vi sige, at kammermusikken trives i Haderslev, vi har faktisk flere medlemmer end Horsens Musikselskab! Og I er dejligt aktive, vi nyder jeres gode opbakning, der sammen med fondsmidler og sponsorater danner et vigtigt grundlag for at yde det arbejde, vi i bestyrelsen investerer for at få tingene til at lykkes. Vi ville også gerne annoncere, men da vi synes det er for dyrt, udsender vi i stedet et stort antal pressemeddelelser og er godt tilfredse med, at foreningens koncerter generelt bliver godt omtalt.

I år bragte det sønderjyske blad ”Kulturfokus”, som er et samarbejde over grænsen, en artikel om landsdelens musikforeninger og de musikalske godbidder vi serverer for de klassiske musikelskere. Bladet havde valgt at tale med landsdelens ældste og yngste forening, hhv. Tønder og os i Haderslev og vi udtalte samstemmende, at kvalitet er vigtig og betaler sig, for folk vil gerne køre langt for at få en god oplevelse. - Desværre har der - ligesom i dag, flere gange været uheldige sammenfald med Domsognets koncerter, men vi gør altså hvad vi kan for at undgå det, det er bare ikke praktisk muligt at lave en fælles koordinering, da vi er helt afhængige af dage vi kan låne musikhuset.

 

Vi har i denne sæson afholdt 4 bestyrelsesmøder. I foråret trådte vores næstformand, Gudmund Tybjerg, efter mange års virke i Kulturelt Samråd ud af forretningsudvalget og du skal ha` tak for din arbejdsindsats, Gudmund, det har været rart at ha` dig tæt på beslutningsprocesserne.

Vores sekretær Hanne Franzen er nu blevet indvalgt som suppleant og forhåbentlig har vi derved en fortsat mulighed for at blive bemærket, selvom der nu er indvalgt nye medlemmer, som tydeligt har tilkendegivet præferencer for den rytmiske musik.

Hanne har også haft travlt med at få opdateret foreningens arkiv, så er man interesseret i foreningens historie, er det hende man skal henvende sig til.

 

Vores folder fik nyt og friskt udseende og blev meget positivt modtaget og forhåbentlig er alle også bekendte med, at det nu er blevet muligt at købe gavekort til foreningens koncerter. Man henvender sig til kassereren, som efter denne generalforsamling er Annette Jørgensen.

 

Som sædvanlig opridser jeg lidt fra sæsonens koncerter, inden I hører om den kommende sæson:

 

Ved den første koncert i september 2012 havde vi besøg af professor Niels Ullner og hans celloelever fra det Fynske Musikkonservatorium. Det er altid meget festligt at opleve energiske, unge musikere og de dygtige cellister skiftedes veloplagte til at spille solopartierne i en varieret buket af musikalske godbidder fra barokkens Vivaldi, op til vor tids store sydamerikanske komponister som Villa-Lobos og Piazzolla. Det var 2`den gang Niels Ullner besøgte os med sine elever og den tradition skal da fortsætte.      

 

I oktober nød vi genhøret med en god bekendt, den dygtige pianist Rikke Sandberg, som denne gang havde taget tre strygere med, det Kgl. Kapels koncertmester Lars Bjørnkjær, bratschisten Tue Lautrup og Johan Krarup på cello. En skøn koncert med musik af Mozart, Schumann og Brahms, spillet af veloplagte og store musikere. Også meget resolutte folk – jeg modtog dem kl. 14 og kl. 15,30 havde de ommøbleret hele salen, fordi de ikke syntes vores sædvanlige opstilling gav tilstrækkeligt med klang! Vi kommer ud for lidt af hvert her i foreningen, ingen skal beskylde os for faste pladser!

 

D. 4. november hørte vi Den Danske Blæseroktet, som i 2012 kunne fejre 25-års jubilæum. Også en bragende god koncert, med 8 fremragende soloblæsere fra Danmarks store orkestre og en veloplagt Henrik Goldschmidt som musikalsk og ustyrlig fortæller. Mange lokale blæsere var mødt frem og det blev en af sæsonens store koncerter, med rigtig god stemning og betagende øjeblikke.  

 

I januar 2013 havde vi koncert med Violon-Banden, som til dagligt hører hjemme på Rosenborg Slot. Jeg hørte ikke selv den dejlige barokmusik, men den øvrige bestyrelse var enige om, at det var en rigtig god koncert og at samtlige musikere var meget dygtige til at fortælle. Det er ikke sikkert alle ved det, men det er jo basunisten Mogens Andreasens flot svungne signatur, som er forstørret op på væggen herude i foyeren.

 

I februar havde vi en ung fløjtetrio på programmet. Annette Jørgensen fra bestyrelsen havde anbefalet de 3 dygtige unge musikere, fløjtenisten Cecilie Nielsen, cellisten Ulrika Bay Lauridsen samt pianisten Kristoffer Hyldig. Musikerne havde sammensat et flot program med nyere klassisk musik af bl.a. Weber og Martinu, men de måtte desværre alle tre kæmpe mod det ustemte flygel, hvad vi ikke lige havde forudset. Rigtigt beklageligt, men vi har lovet dem at sørge for, at det ikke vil gentage sig næste gang, for en sådan bliver vi nødt til at ha`, de fortjener absolut at blive inviteret igen!

 

Her i marts var det endelig lykkedes at få de 4 dygtige strygere fra Nightingale String Quartet til Haderslev. De fire unge kvinder har, i lighed med stort set de fleste af vores kunstnere, modtaget en lang række priser og de gav os en meget fin eftermiddag med smuk musik af Rued Langgaard, Haydn og Brahms. Søde mennesker og fine musikere og de fik et langt og velfortjent stående bifald. Vores lokale brygmester, Henning Fuglsang var så betænksom at overrække hver af dem en pose med Fuglsang Bryggeriernes Nightingale-øl, det var de meget rørte over. Tak for det, Henning.

 

I dag har I hørt endnu en god bekendt, som ovenikøbet har trådt sine barnesko her i byen, den unge forsker og cellist Kresten Skak, som har taget sine dygtige venner med. Ligesom sidst, det australske par Victoria Bilogan og Viatcheslav Iourgaev og denne gang en anden ung forsker, den talentfulde violonist Thomas Mørch Frøsig. Vi er glade for de havde lyst til at komme og har set frem til at høre deres spændende program.  

 

 

 

 

I den kommende sæson kan I se frem til at høre ny musik med den svenske strygekvartet ”Gustav Klimt”, som 8. september åbner sæsonen. Vi skal genhøre Ribekomponisten Bo Gunges strygekvartet, uropført af MIRAkvartetten ved indvielsen af SMUKhuset i januar 2009, samt et nyere værk af svenskeren Staffan Storm. Lyder det voldsomt moderne kan jeg berolige med, at kvartetten også agter at spille lidt ”genkendeligt” musik af Mozart..

 

Søndag d. 6. oktober, sidste dag i årets Kulturfestival, skal vi høre pianisten Christina Bjørkøe spille Fantasi i C- dur af Schumann, klaverstykker af Carl Nielsen, Per Nørgårds ”Stjernebarcarole” og måske lidt ”Akvareller” af Gade. Da Kulturfestivalen i år har temaet ”Kærlighed”, har vi aftalt, at hun tager sin mand, digteren Niels Hav med. Han vil læse kærlighedsdigte op fra sine digtsamlinger, "De gifte koner i København" og "Grundstof".

 

17. november er det lykkedes at engagere det nye danske stjernetalent, violinisten Niklas Wallentin. Han vandt i år P2s talentpris og har netop fået Jakob Gades store pris. Han kommer sammen med en god bekendt af foreningen, pianisten Ulrich Stærk og vi har ingen idé om, hvad de vil spille, men vi GLÆDER os til at få besøg af dem.

 

Sidst i januar, søndag d. 26 kommer Esbjergensemblet med et spændende og meget blandet program. En blæserkvintet af Mozart, ”Historien om en soldat” af Stravinskij, samt et nyt værk af en ung englænder, Juliana Hodkinson.

 

23. februar kommer ”Trio Aurora” fra Århus, klarinet, fagot og klaver og spiller musik af Beethoven og Hartmann

 

23. marts skal vi høre det herlige dansk-svenske blokfløjteensemble ”Sirena”, som vi kan fejre 10-års jubilæum med, idet de sidst var her i marts 2004. Udover deres formidable spil, er de også kendte for en uortodoks opførelsespraksis, så glæd jer til en ”anderledes” og sikkert også ret morsom koncert.

   

Næste års generalforsamling bliver d. 27. april og vi har sikret os en aftale med Haderslevs store drengekor og deres leder, byens nye Domorganist Henrik Skærbæk Jespersen. Koret er meget populært og efterspurgt, så vi ser frem til en festlig eftermiddag med et væld af unge mennesker, for koret tæller 55 sangere og Henrik har insisteret på at få allesammen med.

 

Inden beretningen afsluttes, vil jeg på foreningens vegne rette en varm tak til alle sponsorer og de venlige - og betænksomme fonde, som i sæsonens løb har støttet os. Alle navnene vil fremgå af kassererens regnskabsoversigt. Det er en meget stor hjælp, som vi slet ikke kan være foruden og vi bestræber os derfor også på at forvalte midlerne bedst muligt.

Som altid vil jeg også takke vores lokale bryggeri Fuglsang for øl og vand, Højgaards gartneri for kønne buketter til musikerne og byens mange handlende for at vi må hænge vores plakater op. Torkil Fonsmark skal ha` tak for hjælp med at bestyre hjemmesiden og Henning Lausten, som sidste år blev valgt som ny revisor, fortjener også stor tak for hjælpen.

 

Til slut en varm tak til bestyrelsen. Altid opmærksomme og arbejdsomme, kreative og inspirerende og fyldt med overraskende og skægge indfald. Tak for sæsonen der gik og for vores hyggelige og gode samarbejde.

 

 

 

 

 

Gitte Hørup, Formand for Haderslev Musikforening af 1987

Haderslev, 12. april 2013