retur

 

Formandsberetning, Haderslev Musikforening, Forår 2012

 

 

I den forløbne sæson har Musikforeningen fejret sit 25-års jubilæum og jeg håber I er enige med mig i, at det er blevet gjort med manér. Sæsonprogrammet har været fyldt med store navne og prisbelønnede ensembler og som en fin, lille krølle på halen, spiller foreningens 1. formand, Ingrid Dalsgaard, med i dagens barokensemble ”Con Tibia”.

 

Ifølge Ingrid var det Hans Bang, den tidligere leder af Haderslev Videoværksted, som var primus motor bag foreningens oprettelse. Hans var gl. bekendt af Ingrid og rendte på hende ved en lokal Kærmesse, hvor han udbrød: ”Ingrid, vi burde egentlig ha` en musikforening”. Domorganist Svend Prip havde også talt om ideen, så d. 24/9 1986 mødtes en arbejdsgruppe, bestående af Hans Bang, Ingrid Dalsgaard, Helga Thyssen, samt lektorerne Karen Bjerre og Hans Fich.

Disse udgjorde den 1. bestyrelse, hvor Overlæge Henning Kristensen efter ½ år blev indvalgt som suppleant.

Hvilken musik der blev spillet det 1. år i foreningens historie, ved jeg ikke, men da Ingrid har spurgt, om hun i dagens anledning måtte læse den første håndskrevne formandsberetning op, afsløres det måske her efter min beretning.

 

Hvis en musikforening skal overleve i dagens Danmark, hvor 3 foreninger sidste år måtte dreje nøglen om, er publikum alfa og omega.

Ishøj, Odder og Vestfyn havde ikke heldet med sig, men i Haderslev Kommune er I trofaste og gode til at støtte op om koncerterne og også skrappe til at tiltrække nye tilhørere. Det fortjener I stor tak for. For det er forståeligt svært at være ”fastholder” i en travl, men også privilegeret hverdag, hvor vi har så mange muligheder for at zappe fra tilbud til tilbud. Medlemmer er ved at blive en uddøende race, uanset om vi taler politik eller foreningsarbejde. Sådan er tidsånden og uanset hvor mange krøller vi slår på os selv for at tiltrække f. eks. den unge målgruppe, er der ikke rigtigt noget, der i øjeblikket ser ud til at forandre dette. Noget jeg ser som foreningens adelstegn og som måske også har været medvirkende til vores overlevelse, kan have været, at skiftende bestyrelser siden oprettelsen, har gjort alt for at efterleve den oprindelige målsætning i vedtægterne, ”at bestræbe os på at engagere de bedste danske og udenlandske kunstnere indenfor kammermusikken”. Kvalitet og intime, professionelle kunstneriske live-oplevelser er bidrag til vores livskvalitet og jeg tror, vi er fælles om at synes, at det er som at få en vitaminindsprøjtning, at mødes disse dejlige eftermiddage i musikkens tegn. Må det fortsætte fremover.

 

Bestyrelsen har i løbet af sæsonen afholdt 4 møder. Vi har hørt, at Folkeuniversitetet skulle være genopstået med Karl Erik Olesen som formand, og har diskuteret om vi skulle indgå i et samarbejde. Som bestyrelse kan vi ikke påtage os at udvide antallet af sæsontilbud, men vi vil gerne vide, om der f. eks. findes et behov for, at foreningen tilbød et musikalsk foredrag i stedet for en koncert?

Ved sidste generalforsamling blev Poul-Erik Hansen indvalgt som ny suppleant og udover at du på bedste vis har overtaget arbejdet med at skrive foromtaler til aviserne, er du også kommet med gode ideer ang. Folkeuniversitetet og med ideer til en modernisering af vores folder, som vil få et nyt udseende til den kommende sæson.

Derudover har Ingrid Dalsgaard mand, Torkil Fonsmark, foreløbig overtaget arbejdet som foreningens webmaster, det er vi meget glade for.  

 

Jubilæumssæsonen blev i september åbnet af Den Danske Horntrio, som bl.a. spillede Brahms` berømte horntrio. Tre fine musikere, fornemt sammenspil og som vi har oplevet så mange gange før, blev det en fin eftermiddag med ukrukkede og søde mennesker.

 

I oktober var der festligt genhør med pianisten Tanja Zapolski, som sammen med en slagtøjsspiller og en saxofonist udgør det dynamiske ensemble, ”Trio Zoom”. Da trioen behersker flere sprog og i høj grad bruger nye musikalske udtryk, valgte vi at koncerten skulle være vores bidrag til byens årlige kulturfestival, hvor omdrejningstemaet var ”Sprog”. Superdygtige, unge musikere, et eminent sammenspil, som tog os med på en festlig, overraskende og bevægende musikalsk tur rundt i forskellige verdensdele.

 

I november var der også genhør med en kending, den virtuose, svenske pianist Niklas Sivelöv, som bl.a. spillede Bach, Schumann og Liszt, samt egne improvisationer over Fredmans epistler. Stor pianist, alle var begejstrede.

 

Til jubilæumskoncerten i januar i år oplevede vi en tilstrømning af folk, som aldrig før i foreningens historie. Der lå bunker af mails på vores hjemmeside og jeg blev kimet ned af folk, som ville ha` billetter lagt til side. Efter koncerten skrev kassereren en mail til bestyrelsen:

 

”Søndagens koncert gav en rekordomsætning i foreningens 25 år.
Der var ca. 115-120 tilhørere, og de betalende hældte ialt kr.8.625,-
i kassen, mens de tørstige supplerede i pausen med kr. 935,- så med de ekstra 10.000 kr. fra Sydbank kan vi vel nok sige, at det blev en god dag!”

Vi
havde bedt de to kendisser, sopranen Anne Margrethe Dahl og gemalen, dirigenten Frans Rasmussen causere over deres musikalske samliv, med den betoning, at det skulle være en eftermiddag med overvægt på sangen og musikken.

Det blev det nu langtfra, jeg tror faktisk kun vi fik 4 sange, hvad flere bagefter har udtrykt forståelig skuffelse over, men til gengæld må man sige, at vi fik en intens og anderledes, til tider overvældende personlig, men også ind imellem meget bevægende eftermiddag, i mødet med to karismatiske og musisk begavede mennesker.

 

I februar måned lykkedes det endelig at få Den Danske Strygekvartet til Haderslev. Kvartetten er meget efterspurgt, hvilket illustreres af, at vi siden 2005 har arbejdet på at få dem hertil. Jeg hørte ikke selv koncerten, til gengæld har jeg fra ALLE sider hørt netop denne koncert berømmet som en af de fineste kvartetoplevelser i foreningens historie. ”Sikke et sammenspil!”, har alle sagt- Oprindeligt havde vi aftalt to kvartetter, men da musikerne begyndte at ændre på vores oprindelige aftale og jeg gjorde indsigelser, kvitterede de veloplagte unge med intet mindre end tre store kvartetter! Efterfølgende har to medlemmer beklaget koncertens/koncerternes længde, hvilket vi kommer tilbage til under et senere punkt på generalforsamlingen.

 

I marts hørte vi de tre dygtige træblæsere fra Trio D´Anche, som med humor og stor spilleglæde, bød på en festlig og musikalsk eftermiddag.

 

I dag, 15. april afrunder vi så jubilæumssæsonen med ensemblet ”Con Tibia, hvor foreningens tidligere formand, cembalisten Ingrid Dalsgaard, spiller barokmusik sammen med kolleger på blokfløjter og gambe. Det er længe siden, vi har hørt barokmusik i foreningen, så vi har glædet os meget til denne koncert.

 

 

Det tager tid at få aftaler i hus til en koncertsæson og aktuelt er vi endnu kun halvvejs med den kommende sæson, men jeg har forhandlinger i gang med ”Sandbergkvartetten”, som udover pianisten Rikke Sandberg udgøres af strygerne Tue Lautrup, Christian Ellegaard og Johan Krarup.

 

Den kommende sæson begynder søndag d.2. september, hvor der endnu ikke er aftaler med et ensemble.

 

Næste koncert ligger sidste søndag i september, d. 30. Koncerten er endnu under planlægning og bliver annonceret som en del af Haderslevs årlige kulturfestival, der i år har temaet ”Nostalgi”.

 

I oktober bliver der ingen koncerter, til gengæld får vi d. 4. november besøg af Den Danske Blæseroktet, som i år har 25-års jubilæum. Musikforeningen havde sidst besøg af oktetten i marts 1995.

 Programmet er endnu ikke fastlagt, men glæd jer allerede nu til et genhør med to af blæserne fra ”Trio D`Anche”, Oboisten Henrik Goldschmidt og Klarinettisten Jesper Helmuth Madsen.  

 

13. januar starter vi op efter nytår og 17. februar er der igen koncert og

 

17. marts er det med stor glæde, vi kan byde på den talentfulde, unge strygekvartet ”Nightingale String Quartet”, som i 2010 modtog P2s talentpris. De 4 unge kvinder har for nylig fået mange anmelderroser for deres indspilning af Rued Langgaards strygekvartet, som vi skal høre som en del af et nyere klassisk program.

 

14. april holder vi generalforsamling, hvor vi skal genhøre et af de dygtige, lokale talenter, den unge cellist Kresten Skak. Sammen med sine australske venner vil han bl.a. spille Shostakovichs klavertrio.

 

Her til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke samtlige økonomiske sponsorer for den modtagne støtte I har tildelt os i den forløbne sæson. Af kassererens regnskab kan man se, hvem der har betænkt os og vi håber I synes vi har brugt pengene rigtigt godt. Også tak til Kulturelt Samråd og til kommunens Kulturchef Jørn Mejer for støtten til vores lokale kulturarbejde, hvor foreningen med glæde medvirker til at sætte Haderslev på Danmarkskortet.

Fuglsang Bryggerierne er trofaste sponsorer af øl og vand til foreningen, hvilket vi er meget taknemmelige for og Højgaards Gartneri fortjener også en tak for at binde kønne buketter til musikerne.   

 

En fælles tak til bestyrelsen for et godt og solidt samarbejde, vi arbejder godt sammen og det er altid lærerigt og en fornøjelse at være sammen med jer. Sidst, men ikke mindst, en varm tak til foreningens trofaste revisor, lektor Hans Fich, som utrætteligt har stået foreningen bi i 2oår! Selvom jeg har hørt, at du har valgt at stoppe, inden vi om nogle år skal fejre sølvbryllup, håber jeg, du vil komme herop og modtage en lille erkendtlighed for din indsats gennem alle disse år.

 

God generalforsamling.

 

Tak.

 

Gitte Hørup, 14. april 2012