Formandsberetning, Haderslev Musikforening, Foråret 2011

 

I år skal formandsberetningen ikke indledes med min sædvanlige klagesang over foreningens økonomiske situation. Vi går ind til jubilæumssæsonen med smil på læben og plus på kontoen og ser frem til at fejre foreningens første 25 år.

Musikforeningens 24`ende sæson har budt på de store øjeblikke med internationale stjerner, såvel som de hyggelige eftermiddage med nye og mindre kendte navne. I bestyrelsen glæder vi os over at alle koncerter generelt er blevet velbesøgte og til trods for, at vi som publikum kan bøvle med at huset stadig har visse mangler, er det er min fornemmelse, at de fleste er ved at vænne sig til denne sal og til husets øvrige muligheder.

Musikforeningen rykkede sine koncerter hertil i januar 2009 og både sal og hus er stadig nyt og åbent overfor forbedringer, hvilket løbende diskuteres i husets fondsbestyrelse, hvor Musikforeningen også er repræsenteret.

 

I den forløbne sæson har Musikforeningens bestyrelse afholdt 5 møder. Som altid har de været både inspirerende og hyggelige, men da bestyrelsen gennem de sidste mange år har bestået af de samme personer - og ingen af os hverken bliver yngre eller får større energi, vil jeg gøre opmærksom på, at der inden for de næste par år bliver behov for at nye kræfter kan tage over. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det både er en stor fornøjelse og ind imellem også ret underholdende at arbejde tæt sammen med vores forskellige kunstnere, men det vil være forkert ikke at vedgå, at foreningsarbejdet også kan være slidsomt. Over årene har vi opbygget en god rutine, uden at man dog kan påstå, at tingene bare kører som efter en snor - faktisk forundres man konstant over hvor mange uforudsete ting, der dukker op, jeg behøver blot at nævne de evindelige programændringer, vi altid må annoncere! Efterhånden er det jo nærmest blevet en lovmæssighed at musikerne ændrer på det aftalte, hvilket frustrerer ikke bare jer, men absolut også os. Da det i det hele taget er årsag til stor frustration i alle musikforeningerne, har vores paraplyorganisation SDM lovet at tage det med som et punkt til efterårets generalforsamling. Om det så vil nytte med en fælles henstilling til ensemblerne og musikagenturerne, vil tiden vise.

 

Jeg ville undre mig, hvis der ikke var nogle blandt jer, som ind imellem har kunnet tænke sig nye tiltag/ forandringer, eller som har bud på nye, anderledes ideer til de kommende år. Med henblik på foreningens fremtid, vil jeg derfor indtrængende opfordre til, at man vil overveje at indgå i bestyrelsesarbejdet. I år er både Annette Jørgensen og jeg på valg og modtager begge genvalg for de næste to år, men på grund af sygdom har Hanne Søgaard, vores suppleant og dygtige webmaster, valgt at udtræde af bestyrelsen. Hanne har været medlem af bestyrelsen siden 2003 og har bl.a. stået for oprettelsen af foreningens hjemmeside og bestyrelsen siger hende stor tak for samarbejdet og for hendes mange kreative og gode ideer.

 

Den forløbne sæson blev i september åbnet med en ren engelsk koncert, bl.a. engelske sangcykler. Som det senere skulle vise sig, var det Musikhusets nuværende chef, barytonen Thomas Larsen Späht, vi havde engageret. Sammen med mezzosopranen Gertrud Lei og akkompagneret af pianisten Ulla Erml, gav de tre os en hyggelig eftermiddag i selskab med stor engelsk musik

 

I oktober havde vi en helt forrygende eftermiddag i selskab med pianisten Tanja Zapolski og vi kvitterede da også med stående ovationer. Udover musik af bl.a. Chopin og Debussy trakterede hun med et festligt og meget herligt hollandsk stykke for klaver og musikbox. Dygtig og utrolig behagelig kunstner som mestrer det hele, fra de blideste anslag til det mest vanvittige furioso. Alle var begejstrede og vi ser frem til at høre hende igen i den næste sæson.

 

I november lykkedes det så endelig igen at få besøg af "Trio Con Brio", pianisten Jens Elvekjær med hustruen Soo-Kyung på cello, samt søsteren Soo-Jin på violin. Trioen havde måttet aflyse februarkoncerten, men nu var de hos os og spillede bl.a. Beethoven og Mendelssohn for ca. 100 fremmødte. Et enestående dygtigt ensemble, meget søde unge mennesker og som Tage sagde til dem, ”I bli`r bare bedre og bedre”. Og så nød de tilmed selv at spille for os og at spille her i salen.

 

Til januarkoncerten havde vi oprindeligt aftal, at skulle høre ”Royal Danish Brass”, men da Slesvigske Musikkorps i efteråret stod overfor truende nedskæringer ifm. Forsvarets budgetter, ønskede vi at støtte vores lokale musikere. Trompetisten Henrik Rønnow måtte kæmpe en forgæves kamp for at fremskaffe en messingkvintet, i stedet kunne de fremmødte glædes over en perlerække af originalmusik, som under overskriften ”Messingtrio omkring et flygel”, blev leveret af pianisten Anne Mette Stæhr, som akkompagnerede Rønnow på trompet, basunisten Mette Krüger og hornisten Inge Haaning.

 

I februar havde vi besøg af Sjællands Strygekvartet, som havde aftalt at spille et spændende program for os, med musik af Anders Koppel, Schumann og Beethoven.

14 dage før koncerten sendte kvartetten mig en mail om, at de på grund af en Kinaturnè havde ændret programmet til Mozart, Ravel og Dvorak, hvilket gjorde mig godt ærgerlig, da jeg faktisk havde brugt en del energi på at finde frem til et ensemble som spillede Schumann, i anledning af at 2010 var 200-året for hans fødsel. Så vi fik vores Schumann, men desværre i en noget ujævn fremførelse, så det var skæbnens ironi at vi nok havde været bedre tjent med Ravel..

 

I marts hørte vi den unge danske cellist Andreas Brantelid. Efter næsten 2 års forarbejde og en mailkorrespondance med hans danske agentur på nær ved 40 mails, lykkedes det os endelig at få en aftale i stand og heldigvis kom folk fra nær og fjern for at høre de to efterspurgte superstars. Sammen med sin faste pianist, svenskeren Bengt Forsberg spillede han Bach, Hindemith og Brahms. Vi skulle ha` hørt Stravinskys Suite Italienne, men kort inden koncerten ændrede Brantelid programmet, da han syntes Bach og highlights fra cellolitteraturen var en bedre idè, hvad man så kan diskutere. Men de kom, vi lyttede og nød to store musikere i et fremragende sammenspil. På alle måder en minderig eftermiddag J

 

I dag, 1.maj har vi lokalt besøg af Domsognets Ungdomskor og vi har set frem til at høre de velsyngende unge og den spændende nye musik de arbejder med.

 

Så skal blyanten findes frem, for i den næste sæson skal foreningens 25-års jubilæum fejres med manèr. Endnu er alle aftaler ikke helt på plads og muligvis kan der blive tale om at ændre datoen for generalforsamlingen, men vi har grebet godt ned i pengepungen og satser stort:

 

Sæsonen begynder søndag d. 11. september, hvor vi endnu ikke en aftale i hus, men jeg arbejder på at få fat i Den Danske Blæseroktet, som faktisk også kan fejre 25-årsjubilæum i 2012.

 

Søndag 9. oktober er sidste dag i byens kulturfestival, som i år har ”Sprog” som omdrejningstema. Musikforeningens bidrag vil blive Tanja Zapolskis dynamiske ensemble, ”Trio Zoom”, som udover pianisten består af en kvindelig kinesisk slagtøjsspiller, samt en mandlig saxofonist. Hanne Franzen fra bestyrelsen hørte trioen sidste år og har stadig ikke fået armene ned.

 

13. november håber vi på at kunne præsentere endnu en kending, nemlig den svenske pianist og klaverprofessor Niklas Sivelöv, som vi sidst hørte i 2008, hvor han besøgte os sammen med den festlige cellist Jakob Kullberg. Denne gang kommer Sivelöv alene, han er i gang med et nordisk program med bl.a. Bellmann og jeg ved, at han også meget gerne vil spille Bach.

 

15. januar, til den egentlige jubilæumskoncert, er det lykkedes os at få sopranen Anne Margrethe Dahl til at komme sammen med gemalen, pianisten og dirigenten Frans Rasmussen. Med en overvægt på sangen og musikken vil de sammen causere over deres musikalske samliv og bestyrelsen håber vi får en rigtig festlig eftermiddag i selskab med de to begavede og dynamiske mennesker.

 

26. februar kommer Den Danske Strygekvartet, som tidligere kaldte sig Den Unge Danske Strygekvartet. I 2004 vandt de både 1. prisen i P2s Kammermusikkonkurrence, samt i yderligere to internationale konkurrencer og vi har længe arbejdet på at få dem til Haderslev. Nu er det lykkedes og jeg har bedt dem spille musik af Carl Nielsen, Beethoven og Hans Abrahamsen, men som nævnt, aftaler er blevet lette at bryde og deres program afhænger som andres også af, hvad de aktuelt arbejder med. Men man har jo lov at ønske..

 

25. marts står stadig åben for muligheder, men

 

22. april, hvor vi igen afholder vores generalforsamling om eftermiddagen, skal vi høre ensemblet ”Con Tibia”. Foreningens tidligere formand, cembalisten Ingrid Dalsgaard, spiller sammen med kolleger på blokfløjte og gambe, så vi kan se frem til en eftermiddag med renæssance/barokmusik. Muligvis kan vi blive nødt til at rykke datoen en uge frem eller tilbage i kalenderen, men det vil fremgå af sæsonfolderen, som udsendes og lægges frem i løbet af august.

 

 

Som altid vil jeg på bestyrelsens vegne slutte med at takke alle trofaste medlemmer og tilhørere for at støtte op om Musikforeningen. Foreningens medlemstal har af uransagelige årsager generelt lagt sig fast på et tal mellem 85 og 95, men vi vil da gerne være mange flere. Så gå endelig ud og agitèr for vores lille forening, for jeres begejstring og forventning er den nødvendige drivkraft for bestyrelsen. Jeg har ofte nævnt, men det er et faktum, at samtlige optrædende altid positivt kommenterer, hvor rart det er at spille for publikummet i Haderslev Musikforening, sidst var det såmænd både Brantelid og  Forsberg..

 

Bestyrelsen takker samtlige økonomiske sponsorer for den modtagne støtte i den forløbne sæson. Af kassererens regnskab fremgår det hvem der har betænkt os, for vi er ikke kun afhængige af jeres velvilje, men også meget taknemmelige for jeres støtte og gør os stor umage for at bruge pengene godt! Vi takker også Kulturelt Samråd og kommunens Kulturchef Jørn Mejer for en altid årvågen støtte til vores lokale kulturarbejde.

Mange tak til Fuglsang Bryggerierne for sponsorering af øl og vand og til boghandler Carsten Moosman/ Arnold Busck for reklamekroner til vores foldere og til Højgaards Gartneri for de kønne buketter de altid binder til musikerne.   

 

Til slut en særlig tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen og for vores gode samarbejde og jeres gode ideer. Også mange tak til foreningens altid trofaste støtte og udholdende revisor, lektor Hans Fich.

Med ønsket om en god generalforsamling.

 

Tak.

 

Gitte Hørup, 30. april 2011