Formandsberetning, Haderslev Musikforening, Foråret 2010

 

 

En majdag i 1990, på Musikforeningens generalforsamling, sagde den daværende formand for Haderslev Musikforening, Ingrid Dalsgaard, bl.a. således i sin formandsberetning:

 

"Egentlig er jeg ganske forbavset over, at jeg igen og stadigvæk står her, for at aflevere dette års formandsberetning. På mange måder er det jo overordentlig fascinerende at være formand for denne forening, der ideligen bevæger sig mod totalt kaos/ ruin og undergang - men på mystisk vis reddes hver gang - og det er jo herligt at opleve alle disse mirakler i hverdagen".

 

I dag, 20 år efter, ved afslutningen på foreningens 23´ sæson, er ordvalget ord til andet det samme. Om det er en "lovmæssighed" i denne branche, ved jeg ikke, men foreningens økonomiske muligheder skal åbenbart være kaotiske og nervepirrende, indtil "miraklet" indtræffer, som også i det forløbne år, hvor vi fik uventet økonomisk medgang. For et år siden var økonomien helt i bund og jeg forstår godt, hvis det lød paradoksalt, at jeg frejdigt fortalte om bestyrelsens planer for den kommende sæson. I skal så vide, at der bag frejdigheden ligger et imponerende sekretærarbejde, Annette, er og har været, helt fantastisk til at opspore generøse sponsorer. Ydermere har foreningen en enestående kasserer, Tage, som gennem alle årene har formået at bevare en klippefast tro på, at alt nok skal ordne sig, hvad jo heldigvis indtil nu har vist sig rigtigt.

I år kan vi derfor glæde os over at kunne starte en ny sæson med en konto i plus og 14 nye medlemmer, som skal være meget velkomne, vi håber I føler jer vel modtaget. Glædeligt er det også, at Danmark endelig har fået en Kulturminister med baggrund i en klassisk dannelsestradition, så nu er vi spændte på, om det politisk vil være muligt at formulere en længererækkende og god helhedsplan for musiklivet i landsdelene - hvilket vi har savnet, siden nedlæggelsen af Amternes Musikråd for 4 år siden.

----------------------------------------------------------------------------

 

Gennem mere end et år har vi nu haft koncerter i Musikhuset, en tid med både plusser og minusser.

Personligt savner jeg ind imellem den fine akustik i seminariets gamle festsal og mange af kunstnerne kommenterer også de lydlige muligheder i dette rum. De fleste opfatter rummet som lidt "tørt", fordi de mangler lidt længere efterklang, men samtidig prises fordelene ved den lette adgang til huset og de bedre fysiske forhold.

Der foretages stadig løbende småjusteringer i huset, da der er praktiske ting, som ikke er helt på plads, bl.a. skal vi i bestyrelsen ha´ undersøgt muligheden for at anskaffe nogle podier, så alle tilhørere får et bedre udsyn til musikerne. Desværre kan vi ikke bruge musikkorpsets, de er for upraktiske og tunge.

I dag har vi mulighed for en fælles snak om huset, så jeg håber I har lyst til at tilkendegive, hvad jeres mening er om huset og hvad I synes om at være her - har I forslag til forbedringer og er der evt. noget musik/ nogle instrumenter, I synes er længe siden vi har hørt?

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

I den forløbne sæson har bestyrelsen afholdt 4 møder. På grund af webmasterens sygdom og vi andres uformåen og mangel på tid, har vores hjemmeside desværre længe ligget underdrejet, men vi arbejder på at få problemet løst, så I fortsat kan modtage nyhedsbreve og tip om andre koncerter.

 

Traditionen tro vil jeg opsummere den forløbne sæson:

 

 

 

 

§  I september gav Thomas Jensen og Frode Steengaard 74 tilhørere en dejlig koncert i en,  desværre hundekold sal. Koncerten bød på flere velkendte stykker af bl.a. Mozart og Cesar Franck og det var også en fornøjelse at høre Thomas Jensen som god fortæller. Bl.a. skulle vi gætte med på Mozarts alder, da han som 12-årig skrev sin F-dur sonate for fløjte og klaver...

 .

§  I oktober hørte vi festlig Klezmer-musik af gruppen "Mazel". Desværre måtte vi undvære gruppens polske violinist, Anna Gwodz, som var sygemeldt med hjernerystelse, men svenske Philip (..), med den grønne violin, var sprunget til og gav os sammen med de øvrige 4 musikere en ekvilibristisk, anderledes og forrygende eftermiddag. Efterfølgende har mange udtrykt glæde over koncerten, så det bliver nok ikke sidste gang vi skal opleve den slags musik i foreningen.

 

§  I november var blæserkvintetten "Kirin Winds" på programmet. De 5 dygtige, unge træblæsere fra Sønderjyllands Symfoniorkester leverede en fin koncert og blev af mine bestyrelseskolleger betegnet som "dybt koncentrerede, helt vidunderlige og meget, meget søde".

 

§  Foreningens 23. års fødselsdag blev i januar i år varetaget på allerbedste vis af pianisten Ulrich Stærk, som for en stor fremmødt skare gav en flot koncert, med værker af Haydn, Mozart og Brahms. Som et helt særligt bidrag til vores forening, fremførte han også stykket "Intermezzo", skrevet af en lokal komponist, Ilse Fuglsang - Visconti.

   

§  I februar havde alle set frem til et glædeligt genhør med "Trio Con Brio", men desværre skete det, som er alle foreningers skræk - musikerne var undervejs, men ringede afbud, da pianistens far lå for døden. Da det er en nærmest håbløs opgave at redde en koncert med få timers varsel, kunne vi ikke gøre andet, end prøve at få fat på så mange vi kunne, desværre viste det sig efterfølgende umuligt at arrangere en erstatningskoncert her i foråret. Heldigvis har vi engageret dem til november, men da I faste medlemmer jo er blevet "snydt" for en koncert i denne sæson, håber bestyrelsen, at et uændret medlemskontingent i næste sæson er en kompensation. Vi havde nemlig talt om en mindre forhøjelse af kontingentet, da vi har flere store og dyre navne på programmet.

Forhåbentlig er der ikke tale om nogen "lovmæssighed", men det er da lidt sært at tænke på, at bestyrelsen for præcis 20 år siden stod med samme problem, da Kim Sjøgren meldte afbud p.gr. af influenza. Og heller ikke dengang lykkedes det at få arrangeret en erstatningskoncert...

 

§  I sidste måned, i marts, havde vi besøg af to dygtige fortolkere af middelalderens- og barokkens musik, Harpenisten Helen Davies og fløjtenisten Poul Høxbro. Erfarne musikere, som med dansant musik, musikalitet og velvalgte ord gestaltede en hyggelig  eftermiddag som på Holbergs tid.

 

§  I dag har jeg set frem til at høre guitarduoen "Modal Nodes" og deres spændende program og med disse ord er jeg nået frem til datoerne og de foreløbige planer for den kommende sæson, hvor vi også håber på at kunne byde på en god strygekvartet.

 

 

Den 24` sæson begynder søndag d. 26. september, hvor I foreløbig kun kan notere datoen.

 

D. 31. oktober skal vi høre den unge danske pianist, Tanja Zapolski. Vi har spurgt, om hun her i 200-året for Chopins - og Schumanns fødsel, kunne tænke sig at spille værker af begge, men præcist hvad vi skal høre, vil selvfølgelig bero på, hvad hun til den tid er ved at indstudere.

 

D. 28. november får vi besøg af "Trio Con Brio". Til den aflyste februarkoncert havde vi aftalt et rent Beethoven-program, men foreløbig har Jens Elvekjær lovet mig, at de nok skal spille noget Beethoven.  

 

D. 23. Januar 2011  og 27. februar er her og nu også kun datoer til kalenderen, men forhåbentlig kommer vi til at høre en ung dansk mezzosopran, Gertrud Lei, som har tilbudt os en engelsk Lied-koncert. Sammen med barytonsangeren, Thomas Larsen Späht, vil de henholdsvis fremføre "See pictures", 9 stykker af Edward Elgar og sangcyklussen "Songs of travel", af Vaughan Williams. 

 

D. 27. marts kommer sæsonens andet helt store navn, den unge danske cellist Andreas Brantelid. Hvilket program han til den tid vil spille og hvilken pianist, han har med, har vi ikke kunnet få at vide, men bestyrelsen er meget glade for det overhovedet er lykkedes os at få ham til byen.

 

1.maj 2011 holder vi generalforsamling og skulle en af jer ha´ et forslag til en - eller flere evt. lokale kunstnere, I gerne vil høre, hører vi det gerne.

-----------------------------------------------------------------------

 

På bestyrelsens vegne vil jeg her til slut takke alle trofaste medlemmer og tilhørere, som er med til at støtte op om Musikforeningen. Det betyder meget for os, at vi tydeligt kan mærke, at jeres deltagelse, forventning og store lydhørhed, gør vores forening til et søgt og et rart sted for musikerne at spille.

 

Bestyrelsen er samtlige økonomiske sponsorer meget taknemmelige for den velvillige støtte vi har modtaget i den forløbne sæson, af kassererens regnskab kan man se, hvem der har betænkt os. Vi lover at bruge pengene godt! Også en varm tak til Kulturelt Samråd og til kommunens Kulturchef Jørn Mejer, dejligt for bestyrelsen, at vi har årvågen støtte fra jer og at Musikforeningen som en selvfølge indtænkes i det lokale kulturarbejde.

Tak til Fuglsang Bryggerierne for sponsorering af øl og vand, tak til boghandler Carsten Moosman/ Arnold Busck for reklamekroner og tak til Højgaards Gartneri for kønne  blomsterbuketter til musikerne.   

 

Endelig og ikke mindst, en særlig tak til bestyrelsen for vores gode samarbejde, for jeres arbejdsglæde og gode ideer og vores altid gode møder og mange tak til foreningens utrættelige revisor, lektor Hans Fich.

 

Jeg håber vi må få en god generalforsamling.

 

Tak.

 

Gitte Hørup, 18. april 2010.