Generalforsamling sæsonen 2008-09

søn, april 26, 2009

Formandsberetning, Haderslev Musikforening, Foråret 2009

Det var med bekymret sind, jeg stod her for et år siden, for Musikforeningens økonomi var under bundgrænsen og det var ikke til at overskue, hvordan vi overhovedet skulle få en ny sæson til at hænge sammen. Vi kunne se frem til at flytte ind i et nyt musikhus, men hvis vi ikke havde penge til at engagere kunstnere, var det svært at begynde at glæde sig. Men hvordan er det så gået?

Økonomisk er vi heldigvis kommet ovenpå igen, de sorteste skyer er forsvundet og alt det overlader jeg med glæde til kassereren at sige meget mere om.

Medlemstallet kan vi ikke prale af, det er desværre helt nede på 73 og det laveste siden 1989, hvor tallet var 70. Alligevel har vi også i det forløbne år kunnet byde nye medlemmer velkommen og glædet os over et generelt stort fremmøde til alle koncerter og oplevet en stigende tendens i antallet af løssalget af billetter. - I bestyrelsen er det en varig diskussion, hvad vi kan gøre for at skaffe nye medlemmer, for vi er jo godt klar over, at vi lever i en tid, hvor luksusproblemet kan være at skulle vælge og vrage mellem et stort udvalg af kulturtilbud, både lokalt og på landsplan. Vi har talt om, at der kan ligge en løsning i at markedsføre og profilere foreningen tydeligere som et tilbud til et modent, kvalitetsbevidst publikum, men det kan også være vi skal forstå at aflæse skriften på væggen - samfundstendensen til, at den enkelte måske hellere vil stå frit, end være bundet op på et medlemskab. - Uanset hvad, er det ikke blevet enklere at være bestyrelse, da praktiske og bureaukratiske besværligheder ind imellem tærer hårdt på glæden ved bestyrelsesarbejdet, så et grundlæggende krav til en moderne, dansk bestyrelse er, at den er sammensat af optimister! Vi håber og tror på, at de nye omgivelser vil medvirke til at sælge flere løsbilletter og vil samtidigt slå et slag for, at evt. tvivlere vælger at tegne et støttemedlemsskab i foreningen, hvis de fremover har tænkt sig at nøjes med at udvælge nogle få koncerter.
I den kommende sæson vil bestyrelsen arbejde målrettet på at tilbyde virksomheder og personaleforeninger rabatter og vi påtænker også et konkret samarbejde med Folkeuniversitetet om et formidlingsprojekt, så vi tænker fremad.

----------------------------------------------------------------------------

Foreningen har i denne sæson holdt 22 års fødselsdag og er i år rykket ind i et nyt hus, med alle de nye arbejdsgange og potentialer, der er fulgt med. Haderslev Kommune betaler vores husleje og det er et stort fremskridt, at vi nu har fået løst problemet med de besværlige adgangsforhold, vi havde tidligere.
Vi er blevet vel modtaget af Musikkorpsets dirigent og musikere, men det er da også med et vist vemod, vi har sagt farvel til seminariets dejlige sal, som stort set samtlige kunstnere i tidens løb har berømmet og hvor vi har oplevet så mange mindeværdige stunder. Der var en særlig stemning i den gamle festsal, en skøn akustik og et særligt lys og alle havde mulighed for et godt udsyn til scenen og kunstnerne. Så selvom vi er taknemmelige for de nye omgivelser, vil der nødvendigvis gå et stykke tid endnu, før tingene er faldet helt på plads her i huset og vi begynder at føle os hjemme. Jeg føler mig dog overbevist om, at vi allesammen hurtigt bliver tilfredse med at være rykket herover i Slesvigske Musikhus.

I den forløbne sæson har bestyrelsen afholdt 5 møder. Derudover har vi skiftet klaverstemmer (Ole Peter N. Jørgensen) og Musikforeningen er via mig repræsenteret i bestyrelsen for Musikhuset og i et "Arrangementsudvalg". Gudmund Tybjerg er som Musikforeningens næstformand med i en arbejdsgruppe, som er ved at formulere en ny kommunal kulturpolitik og Hanne Søgaard har udarbejdet Musikforeningens nye hjemmeside og sørger for udsendelse af elektroniske nyhedsbreve til de medlemmer der har ønsket det. Så har I en mailadresse, så send os den endelig, det letter vores arbejde og sparer frimærker.

Hvordan gik så den forløbne sæson?
 

Den 27. september, åbnede vi den 22´ende sæson med barokmusik for obo og cembalo.
Sønderjyllands Symfoniorkesters solooboist, Jørgen Frederiksen og den hollandskfødte cembalist, Olav Oussoren havde tilrettelagt et program med vægt på kendte barokmestre og fortalte ind imellem musikken engageret om deres instrumenter og om komponisterne.
Jørgen Frederiksen havde sin sag for, da symfoniorkestret i dagene forinden havde spillet et stort Wagnerprogram, så vi var nok mange, som kunne ha´ undt ham en aflastende blæserkollega, men vi havde desværre ikke råd til at betale flere musikere.
Vi fik en fin eftermiddag og Oussoren fik, efter koncerten, med hjælp fra stærke bestyrelsesmedlemmer, bakset sit store instrument ned til bilen og hjem, uden at der skete skader.

Den 26. oktober, havde vi besøg af cellisten Jakob Kullberg (som vi tidligere har hørt med Trio Aristos) og den svenske klaverprofessor på Musikkonservatoriet i Kbh., Niklas Sivelöv. De spillede sonater af Beethoven, Brahms og Debussy og gav os en flot og veloplagt koncert, afsluttende med en herlig improvisation over "Ak,Värmaland du sköna", som ekstranummer.

Den 23. november, hørte vi mezzosopranen Signe Asmussen og pianisten Arne Jørgen Fæø i et blandet program, spændende fra lieder af Brahms, over sange af Richard Strauss og Debussy til spanske folkesange. Dygtig pianist og en dejlig sanger, som vi nok skal høre meget mere til i fremtiden.

Den 18. januar, præcist på foreningens 22. års fødselsdag, afholdt foreningen så den 1. koncert i Musikhuset. Strygekvartetten "MIRA" spillede Bo Gunges strygekvartet nr. 4, samt Griegs store g-molkvartet. Koncerten blev optaget af Danmarks radio og P2-journalisten Klaus Møller-Jørgensen talte bl.a. med den fremmødte komponist og 3 dage efter kunne vi nyde optagelsen i radioen, hvor koncerten blev sendt. Det var et dygtigt ensemble og de roste husets akustik og der kom mange tilhørere, også nye, vi aldrig har set før, så det var en god begyndelse i det nye hus, en dejlig eftermiddag. Der var selvfølgelig flere praktiske ting, som lige skulle falde på plads og mon ikke vi var flere, som sad og krydsede fingre for at vi ikke kom til at hoste!

Den 22. februar, kunne vi igen glæde os over et stort fremmøde til den herlige barokkoncert med kvindeensemblet "Handel With Care". Orkestrets faste sopran, Nina Bols Lundgren havde desværre lagt sig syg, men var i sidste øjeblik blevet erstattet af sopranen Nickie Johansson og de 5 dygtige unge musikere gav os en skøn eftermiddag, hvor de tryllebandt os med festlige fortællinger og fortolkninger af Händel og Vivaldis vokalmusik. De to sangeres dramatiske optræden var så medrivende, at den ellers så sikre barokviolinist røg ud af trit og tabte et par takter i det sidste stykke, men det tror jeg nok hun mærkede vi absolut tilgav hende! En herlig eftermiddag!

Den 22. marts, havde vi besøg af pianisten, Rikke Sandberg, som spillede værker af Rachmaninoff og Brahms. Hun kom meget passende til at indvie husets nye flygel, som i 7`ende time var nået frem, efter at det, til alles frustration, havde stået næsten 1/2 år i Hannover og afventet transportlejlighed til Danmark. Hvorfor der skulle gå SÅ lang tid, før flyglet endelig kom frem, er os stadig en uopklaret gåde, men Rikke var meget tilfreds med instrumentet og spåede det en god fremtid! I forbindelse med at få flyglet spillet til, foreslog hun os at få en pianist til komme og spille stor og voldsom musik, det har vi skrevet os bag øret. Hendes spil var meget imponerende, så bagefter fik hun solgt godt ud af sine medbragte cd`er, bl.a. den nyeste, som indeholdt samtlige stykker fra eftermiddagens koncert, inkl. ekstranummeret!

I dag har vi besøg af en gruppe konservatoriestuderende fra Esbjerg, fra linjen for Musikformidling. Det er altid en oplevelse at møde de nye talenter, som er på vej og vi har set frem til at få en smagsprøve på de nye tiltag, som sker indenfor formidlingen af den klassiske musik.

-----------------------------------------------------------------------

Normalt er vi på denne tid af året næsten færdige med at arrangere de kommende koncerter, men i år er vi af forskellige årsager blevet forsinkede og derfor kan jeg desværre ikke nævne navne på alle kommende kunstnere. Men datoerne for den kommende sæson kan I få og noget håber jeg også vi kan lokke jer med.

Hvem vi skal ha´ til at åbne den næste sæson, ved vi endnu ikke, men vi sæsonen begynder søndag d. 27. september.

Den 25. oktober skal vi høre Klezmermusik med et meget festligt orkester ved navn "Mazel". De 5 musikere er fra Sjælland og tæller bl.a. en polsk violinist fra Det kgl. kapel, en helt forrygende dansk klarinettist, en israelsk sanger, en bassist og en konservatorieuddannet harmonikaspiller. Jeg hørte dem sidste år i Kbh. på Kulturnatten og der er virkelig en oplevelse at se frem til, de er eminente til både at spille, synge og fortælle, så trænger I til at muntres op, må I endelig afsætte den søndag!

Den 22. november har vi endnu ikke fået en fast aftale med nogen, men vi arbejder på at få den sønderjyske solofløjtenist, Thomas Jensen til at komme. Sammen med den århusianske pianist, Frode Steengaard har han indspillet værker af den danske, romantiske komponist Joachim Andersen og det kunne være spændende at høre noget af musikken her i huset. P.t. er Thomas Jensen ved at undersøge om de kan komme i september eller på denne dato i november.

Den 17. Januar 2010 er også en af de datoer, som foreløbig står åbent, da vi snart lang tid har arbejdet på at kunne overtale cellisten Andreas Brantelid til at komme og spille sammen med en pianist. Det er kun en meget foreløbig mulighed, men vi gør hvad vi kan!

Den 28. februar er endeligt planlagt, vi skal genhøre "Trio Con Brio", som efterhånden er blevet et stort internationalt navn, som fejrer mange triumfer. Pianisten Jens Elvekjær og hustruen, cellisten Soo-Kyung Hong og søsteren, violinisten Soo-Jin Hong. Det er lidt af et scoop at det er lykkedes at få dem hertil og vi håber de spiller trioer af Smetana og Mendelssohn.

Den 21. marts og generalforsamlingen d. 18. april kan jeg heller ikke sige andet om end at datoerne ligger fast, men vi arbejder på enten at engagere musikere fra vores lokale militærkorps eller fra Royal Danish Brass. Desuden har vi kig på blæserensemblet "Kirin Winds", som vandt 3. præmien i P2-kammermusikkonkurrencen. Derudover er I jo altid meget velkomne til at komme med forslag til de kommende kunstnere, så har I en god idé, skal vi nok se på den.

-----------------------------------------------------------------------

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle tilhørere og nye, såvel som gamle medlemmer for den forløbne sæson. I er et ønskepublikum og foreningens eksistens er, som jeg nævnte i min indledning, helt afhængig af jeres deltagelse. Man kan ikke undervurdere den betydning det har for vores arbejde i bestyrelsen, at vi altid mærker jeres positive og varme støtte.

Bestyrelsen retter også en meget stor tak til samtlige økonomiske sponsorer for den velvillige støtte vi har modtaget og af kassererens regnskab fremgår det, hvem der har betænkt os. Vi vil også gerne takke kommunens Kulturchef Jørn Mejer, der som er en af hovedmændene bag Musikhuset, altid husker at indtænke Musikforeningen i det lokale kulturarbejde og en venlig tak for sponsorering af øl og vand til vores lokale sponsor, Fuglsang Bryggerierne, til boghandler Carsten Moosman for reklamekroner og til Højgaards Gartneri for altid fine og billige blomsterbuketter og til byens handlende for at vi må ophænge plakater.

Et stort knus og tak til alle i bestyrelsen for inspirerende og altid gode møder og et rigtigt godt teamarbejde og tak til foreningens revisor, lektor Hans Fich. Foreningens kasserer, Tage Lund Frandsen fortjener en særlig tak, da han i dag kan fejre 20-års jubilæum på posten!

Jeg håber vi må få en god generalforsamling.

Tak.

Gitte Hørup, 19. april 2009.