Haderslev Musikforening af 1987

Retur til forside

Haderslev Musikforening af 1987 / Beretning for sæson 2016-2017

Vi kan i år glæde os over endnu en fin sæson i Haderslev Musikforening, hvor vi i bestyrelsen har sat stor pris på den store opbakning, der har været til de afholdte koncerter, der har givet os mod til en udvidelse i den kommende sæson med Concerto Copenhagen – en mulighed, som vi bare ikke kunne lade gå fra os! – Selv om det bliver til en ekstra entré også for medlemmer men til rabatpris (for medlemmer).

Men derudover har vi også i den kommende sæson syv koncerter, som vi ser meget frem til.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Poul-Erik Hansen, formand – Elisabeth Fuglsang Andersen, næstformand – Karin Fuglsang, kasserer – Lone Ugelvig,sekretær - Tage Lund Frandsen og Helga Jürgensen, bestyrelsesmedlemmer og Torkil Fonsmark, suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv – men i praksis yder alle en indsats i bestyrelsen uanset om man er suppleant eller har en bestyrelsestitel.

Gennem de 28 år havde vi et meget aktivt bestyrelsesmedlem ved Tage Lund Frandsen. Det var med stor sorg, at vi i november modtog meddelelse om at Tage var afgået ved døden. Tage var gennem alle årene en stor støtte for foreningen dels gennem sit arbejde som kasserer men også gennem sin store interesse for musikken og for det meget store personlige engagement i foreningen. Selv om han det sidste år var forhindret i at deltage i koncerterne, var han indtil det sidste medlem af bestyrelsen og den, der varetog opsætning af sæsonprogram og koncertprogrammer og plakater. Et arbejde, som Torkil Fonsmark har overtaget.

Den snart gennemførte sæson blev i august åbnet med en lille koncert på Gravene med tre studerende ”Trio Mio” fra Haderslev Musikskole. Det skete i forbindelse med Trekantsområdets Festuge.

Det gav anledning til flotte omtaler af både musikken på Gravene og foreningens nye sæson – og ros for plakaterne…

Sæsonen startede med en koncert ved Trio Vitruvi og dermed også et gensyn med den unge violinist Niklas Walentin. Der deltog 76 i denne koncert. Vi havde også et flot deltagerantal til koncerten med pianisten Gustav Piekut, hvor 112 deltog, og vi igen måtte finde ekstra stole frem. Bratsch/akkordeon-duoen Inviolata havde 56 deltagere – og reformationskoncerten med Musica Ficta var endnu et tilløbsstykke, hvor vi for første gang gav mulighed for at reservere pladser- Vi kunne glæde os over 134 til koncerten med introduktioner ved Bo Holten. Koncerten blev støttet af Haderslev Kommunes reformationsudvalg – Til Schuberts Winterreise ved Teit Kanstrup og Charlotte Thaning var vi 112 incl. 35 fra Østersøhøjskolens Højskole og ved koncerten i marts, hvor vi var 74, der kunne nyde Vlach Quartet Prag og så er vi kommet til i dag med en klaverkoncert, hvor vi måtte ændre vores program på grund af barsel – men heldigvis havde en fin koncertmulighed med Anita Hyldgård Samsing.

Vi har i årets løb deltaget i møder om Trekantområdets festuge, Møde om kulturplanen i Haderslev Kommune, Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd og årsmøde i Sammenslutningen af danske Musikforeninger samt et samarbejdsmøde med musikforeningerne i Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Desuden er vi medlem af bestyrelsen for musikhuset. Fra bestyrelsen har to deltaget i PR-kursus arr. af kommunen.

Foreningen har i år kunnet fejre sin 30 års fødselsdag, og det valgte vi at gøre med Musica Ficta!

Vi har i år forsøgt os med en ny medlemsmulighed, hvor man kunne tegne et 1+1 medlemskab og frivilligt tage en gæst med. Derudover medlemskab for en person og medlemskab for to navngivne personer foruden støttemedlemsskab, der giver rabat, når man deltager i en koncert. Vores kasserer kan gøre nærmere rede herfor.

Tak til fonde,kulturelt Samråd,kommunens reformationsudvalg og der har støttet foreningen økonomisk. Tak til musikhuset for et godt samarbejde. Og tak for aftaler om støtte fra Højgaards Gartneri og bryggeriet Fuglsang.

Tak til Ingrid Dalsgaard for at hjælpe ved koncerterne som bladvender – ofte med meget kort varsel.

Og tak til medlemmerne for en ovenud stor interesse. Vi kan igen i år glæde os over medlemsfremgang, så vi nu har rundet de 100 medlemmer.   Vi har i denne sæson haft rabataftaler med musikforeningerne i Fredericia, Sønderborg, Tønder og Aabenraa, så man gensidigt kan komme til koncerterne med rabat som medlem. Vi har desuden samarbejdet med Sønderborg Musikforening om koncerten med Vlach.

Det kommende års program er i korthed omdelt til alle og vil fremgå af sæsonprogrammet, som afsløres officielt den 25. august på Gravene…