Haderslev Musikforening af 1987

Retur til forside

Generalforsamling i Haderslev Musikforening af 1987

Formandsberetning, 2015

 

I dag afslutter vi den 28.` sæson i vores forening og dette er min 14.` og sidste formandsberetning.

 

Eftermiddagen blev indledt med den unge sydjyske kvintet, Quintus, som på bedste vis lever op til formålsparagraf 2 i vores vedtægter, som siger ”at vi skal give dygtige lokale kræfter mulighed for fremførelser af musikalsk art”.

 

Som sædvanlig har sæsonen budt på gode koncerter og dejlige øjeblikke, men i kulissen har bestyrelsen kæmpet med en generelt skrantende økonomi.

Da foreningen i 2002 fejrede 15 års fødselsdag, var vi 115 medlemmer, nu er vi godt 70, men heldigvis er salget af løssalgsbilletter gået lidt frem og de statslige- og kommunale kasser støtter os da stadig. Midlerne fra Amtets Musikråd forsvandt, da rådet blev nedlagt for år tilbage og de private fonde er efterhånden stået helt af - jeg gætter på, de i de sidste år har været ved at drukne i ansøgninger!

Når jeg ser tilbage på min tid som formand og på årene før, har medlemstallet altid været svingende og økonomien konstant skrantende og der er desværre ikke umiddelbare tegn på, at tingene vil ændre sig. Rundt om i landet kæmper andre Musikforeninger også med økonomien og nogle foreninger har helt måttet dreje nøglen om. I Haderslev har vi været så heldige at modtage nogle anonyme donationer og havde vi ikke det, havde vi formentlig også måttet slutte her. I sæsonens løb fik vi heldigvis hjælp fra en betænksom privat sponsor, så vi fortsætter, men økonomien skal altså kunne bære sig selv. 

Derfor har bestyrelsen truffet det valg, at den kommende sæson byder på 6 og ikke 7 koncerter, for hvis vi skal overleve, skal vi spare, foreningens indtægter rækker i øjeblikket ikke til at betale det tidligere antal høje honorarer.

Bestyrelsen har haft mange diskussioner, men er enige om, at det er farligt at gå på kompromis med kvaliteten, derfor håber vi på jeres forståelse for at vælge denne løsning.

På falderebet vil jeg derfor indtrængende opfordre jer alle til at gå ud og finde et nyt medlem. Tænk, hvad det kunne betyde for foreningens muligheder! Derudover ved jeg også, at den nye bestyrelse har planer om at drøfte tiltag til at skaffe sponsorer til koncerter og skulle nogen ha` gode ideer, er I velkomne til at bringe dem videre.

 

Som bestyrelse i en Musikforening er det øjensynligt et arbejdsvilkår at måtte arbejde med is i maven og i Haderslev er vi da heldigvis både frygtløse og enige om at holde fanen højt. Vi er allesammen begejstrede for den traditionelle klassiske musik og vi deler allesammen en interesse for en brobygning mellem den klassiske tradition og den nye, rytmiske musik. Bestyrelsen er også klar over, at I påskønner, at vi målrettet har engageret nye unge ensembler, som ofte har vundet DRs kammermusikkonkurrencer.

Når jeg ser tilbage, er jeg derfor både stolt over- og bliver glad, når jeg tænker på vores dejlige koncerter med Trio Ondine, Jalina Trioen, Trio Con Brio, Danske Rør, Blæserkvintetten Kirin Winds, Den danske Strygekvartet, Niklas Wallentin, Andreas Brantelid, Nightingale String Quartet, Marianna Shirinyan m.fl.

Foreningen har også haft dejlige koncerter med Vlach -og Chagallkvartetten og Sonningprismodtagerne ”Paizokvartetten”.

 

Vi har ofte drømt vilde drømme om at kunne tiltrække de helt store navne. Derfor har de 4 sønderjyske Musikforeninger, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder i årevis og ved flere lejligheder arbejdet på at få en fælles aftale i stand ang. kunstnerengagementer. Mærkværdigvis har bestræbelserne ikke båret frugt. Det håber jeg må lykkes for den nye bestyrelse.

 

I 2009 flyttede vi vores koncerter fra Seminariets festsal til SMUKhuset og selvom vi mistede medlemmer på den konto og stadig er mange, som stadig savner akustikken og atmosfæren i seminariets sal, må vi også erkende, at huset her har sine fortrin. Samarbejdet omkring lån- og brug af huset har – uden at overdrive, langtfra altid været uproblematisk, men der er sket positive ændringer. Musikkorpset har for nylig fået ny orkesterchef og huset gennemgår i øjeblikket en større overhaling og oprydning, ligesom der anskaffes og monteres ting, som længe har været efterlyst. Musikforeningen har i årevis sukket efter et lydanlæg, så man ikke kun kan høre musikken, men også hvad der bliver fortalt, det er nu indkøbt og taget i brug. Der er bestilt faste bøjler til garderoben, men der mangler stadig lamper, som kan skabe en hyggelig og intim stemning i denne sal og der mangler stadig podier, så alle tilhørere har mulighed for at se kunstnerne. Den kamp har krævet meget energi, nu er det op til den nye bestyrelse, om den skal videreføres.

 

I den forløbne sæson har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder og fremover overtager Poul-Erik Hansen hvervet som foreningens mand i repræsentantskabet for SMUKhuset.

 

Vi indledte sæson 2014-15 i september med den dygtige unge strygetrio, Eskær Trioen. De flestes ører krøllede vist lidt, da de spillede ny musik af Anders Nordentoft, men efterfølgende bjergtog trioen os fuldstændigt med deres fine sammenspil i Beethovens 2. klavertrio.

 

I oktober havde vi et noget hæsblæsende besøg af den unge svenske pianist David Beskow og den engelske cellist, Jun Sasaki. Daniel havde fuldstændigt undervurderet transporttiden til og fra Sverige, så de ankom forsinket og styrtede ud af dørene efter kun en times spil. Dygtige, unge musikere, men de efterlod desværre en noget blandet og forstyrret oplevelse.

 

Derfor var det i november en ekstra stor fornøjelse at høre den rolige og erfarne pianist, Amalie Malling spille et fint varieret program. Hun blev fornemt sekunderet af sin mand, dirigenten Michael Schönwandt, som fortalte engageret om musikken.

 

I Januar i år hørte en næsten fyldt sal Tenoren David Danholt og pianisten Charlotte Thaning i Schuberts ”Die schöne Müllerin” og efterfølgende har alle rost koncerten i høje toner. Efter sigende gav I dem stående ovationer og de var selv så glade for at være her, at de gav tilbud om at vende tilbage med et specialsyet Carl Nielsen-program, som vi efterfølgende har skrevet kontrakt med dem om.  

I februar hørte vi Fløjtenisten Thomas Jensen og kollegaen, violinisten Mihaela Oprea fra Sønderjyllands Symfoniorkester og den Århusianske pianist Frode Steensgaard i et flot program med tysk og fransk musik og

i marts var det Morten Kargaards Septet af klassiske og rytmiske musikere, som med et nyt klangligt univers fik udfordret de gængse traditioner.

 

I den kommende sæson er der foreløbig truffet aftaler for de 5 af de 6 koncerter:

 

20. September Tenoren David Danholt og pianisten Charlotte Thaning i et Carl Nielsen-program, som også byder på fællessang

18. Oktober Strygekvartetten ”Kroger Kvartetten”, som vil spille musik af Carl Nielsen, Beethoven og Stravinsky

15. November Kletzmermusik fremført af Oboisten Henrik Goldschmidt og akkordeonspilleren Anders Singh

24. Januar 2016 Den Danske Basunkvartet  bestående af Jesper Juul, Professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Kasper Thaarup, solobasunist i Det Kgl. Kapel, Jesper Busk Sørensen, basunist i Berliner Philharmonikerne, samt Jens Vind, Basbasunist i Århus Symfoniorkester

21. Februar?/  13. Marts? En pianist… (OBS! En af koncerterne udgår)

17. April Generalforsamling og koncert med Haderslev Pigekor med dirigenten Thomas Berg-Juul

 

 

 

På foreningens vegne vil jeg som sædvanlig rette en stor tak til alle, som i sæsonens løb har støttet os. Mange tak til Kulturelt Samråd og til Kunststyrelsen for helt uundværlige støttekroner og stor tak til Haderslev Kommune, samt Kultur-og Fritidschef Jørn Mejer for lån af SMUKhuset. Tak til vores lokale bryggeri ”Fuglsang” for gavmild sponsorering af jeres gode øl og vand, tak til ”Højgaards Gartneri” for at komponere kønne buketter til kunstnerne og tak til de mange forretninger i Haderslev, Vojens og Gram, hvor vi må hænge plakater op.

Tak til Torkil Fonsmark for hjælpen med at bestyre hjemmesiden og en særlig stor tak til dagens dirigent, foreningens revisor Henning Lausten, for din store hjælp med at bistå Tage og Annette med revidering af regnskaberne. Derfor skal du, med tak fra en enig bestyrelse og på vegne af Musikforeningen, ha´ en velfortjent erkendtlighed, fordi vi påskønner din venlighed og store arbejdsindsats.

 

I dag er det ikke kun mig der takker af som formand.

På bestyrelsens- og foreningens vegne vil jeg også sige stor tak til Annette Jørgensen, som i de forløbne 13 år har været en del af bestyrelsen. Du har uforfærdet taget livtag med næsten samtlige bestyrelsesposter, du har både været næstformand, sekretær og i de seneste år kæmpet en brav kamp for at finde et arbejdsområde som ”medhjælpende” kasserer.

Ved flere koncerter har du spillet i foreningen og ingen har tal på det enorme antal koncerter, hvor du har været en aldeles fremragende bladvender for kendte- som ukendte pianister. Musikforeningen har i stor stil nydt godt af din store viden om- og kendskab til danske musikere og pianister og for bestyrelsen har det været til stor nytte at kunne trække på din musikalske baggrund. Du er et beskedent og dejlig roligt gemyt, der ved utallige lejligheder har været uvurderlig sparringspartner og lynafleder, når nogen var frustrerede. Du er et meget varmt og behageligt menneske og jeg taler for hele bestyrelsen, når jeg siger, at du efterlader dig et stort savn, alle har sat meget stor pris på at arbejde sammen med dig.

 

Til slut vil jeg takke hele bestyrelsen for vores gode samarbejde gennem årene. Vi er meget forskellige, men har sjældent været meget uenige og vi har altid haft en god kemi. Jeg synes vi har fungeret godt som bestyrelse og jeg har lært meget af vores ofte meget lange, men også meget interessante og fornøjelige bestyrelsesmøder.

Jeg siger tak for årene som formand og ønsker foreningen og den nye bestyrelse en god og stabil fremtid og så glæder jeg mig til at komme som almindeligt medlem fremover.

 

 

Gitte Hørup, Formand for Haderslev Musikforening af 1987

Haderslev, 19. april 2015