Haderslev Musikforening af 1987

Retur

Generalforsamling i Haderslev Musikforening af 1987

Formandsberetning, 2014

 

 

For 27`nde gang afrunder vi en varieret kammermusisk sæson i vores forening.

I dag med lokale kræfter, Haderslevs store drenge- og mandskor og deres leder, Domorganist Henrik Skærbæk Jespersen.

Vi har glædet os meget til at få besøg af det populære kor, som er blevet så efterspurgt, at vi i de sidste par uger nærmest har måttet kæmpe med VUC om spaltepladsen i byens aviser, men forhåbentlig kommer der mange til begge koncerter J

 

Sæsonen har som altid budt på en bred vifte af oplevelser, fra de gode, gedigne - til store og fremragende præstationer. Intense eftermiddage med begavede- og ofte også festlige kunstnere og ikke mindst med mange, mange betagende øjeblikke. Alt den skønne musik vi stifter bekendtskab med, både den vi kender og den nye vi møder.. I mange år har jeg her refereret til lidt fra hver enkelt koncert, i år vil jeg i stedet fremhæve en formulering, jeg forleden aften hørte i P2s klassiske udsendelse ”Essensen”. Journalisten udtalte, at ”Kammermusikken har et nærvær, man aldrig kan opnå med et orkester” og jeg synes udsagnet meget præcist beskriver både musikerens oplevelse, men også hvordan det er at være tilhører i en kammermusikforening.

 

Som I ved, har vi generelt et pænt højt tilhørerantal og heldigvis har vi også mærket til et øget salg af løssalgsbilletter, men økonomisk er det blevet en vanskelig tid at drive en kunstnerisk forening. I de senere år har vi måttet kæmpe med kravene til stigende honorarer og da vi samtidig får mange afslag på fondsmidler, har vi i år valgt at foreslå en mindre kontingentforhøjelse. Sammenlignet med andre musikforeningers kontingenter ligger vi stadig i den lave ende og det er længe siden vi har sat entreen op.

 

I denne sæson har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder. I august deltog Poul-Erik Hansen fra bestyrelsen i De samvirkende Musikforeningers GF i Fredericia. Her drøftede man bl.a. en fælles KODAaftale for landets musikforeninger og det er nu blevet vedtaget, at vi betaler et fast årligt beløb, mod at have frihed til ubegrænset brug af ”beskyttet musik”, dvs. musik som er skrevet indenfor de seneste 70 år.

 

I denne sæson har Annette Jørgensen sørget for at foreningen har fået en Digital Postkasse og derudover har hun gennemlæst og sprogrevset vores vedtægter, så de fremstår i en mere nutidig retskrivning.

 

Der ligger mange arbejdsopgaver i at drive en forening som denne, derfor har bestyrelsen for nylig kigget nærmere på den konkrete opgavefordeling. Vi har omfordelt nogle af opgaverne og er blevet enige om, at det kunne være en god idé at lade et associeret medlem følge bestyrelsesarbejdet. Vi nærmer os jo et generationsskifte og jeg opfordrer derfor indtrængende jer alle til, at I i det kommende år vil overveje en eventuel deltagelse i bestyrelsen.

Vi har forhørt os hos Kommunens Kulturkonsulent om der ex. var mulighed for at hente hjælp i form af regnskabsmæssig assistance, men det er der ikke..

 

Vi sætter stor pris på at få lov at bruge SMUKhuset og selvom samarbejdet omkring lånet og brugen ikke altid er uproblematisk, arbejder vi på at få forbedret tingene. Jeg deltog i oktober i et møde med husets arkitekt og Musikskolens leder, Jesper Ry, hvor vi drøftede muligheden for at anskaffe lamper, podier og lydanlæg til salen, men vi afventer stadig den lovede tilbagemelding fra Arkitektfirmaet.

 

I den kommende sæson skal vi

 

14. september høre Eskær Trioen, Julie og Emilie Eskær på hhv. violin og cello og Charlotte Thaning på klaver.

 

5. oktober, sidste dag i den årlige Kulturfestival, hvor temaet i år er ”Mærkedage – dage du mærker”, skal vi høre en nyuddannet ung svensk pianist, David Beskov og en engelsk cellist, Jun Sasaki

 

16. november kommer Pianisten Amalie Malling med et stort og varieret program, bl.a indeholdende to nye klaverstykker af Hans Abrahamsen, tilegnet hende

 

25. januar skal vi høre tenoren David Danholt og Eskær Trioens pianist Charlotte Thaning i Schuberts ”Die schöne Müllerin”

og

enten 22. februar eller 22.marts kommer Fløjtenisten Thomas Jensen med en trio, pianisten Frode Steensgaard, samt en violinist fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi har talt om et fransk, impressionistisk program..

 

Næste års generalforsamling bliver d. 19. april

 

På foreningens vegne takker jeg sponsorer og fonde, som i sæsonens løb har støttet os. Navnene vil vi vende tilbage til i forbindelse med aflæggelsen af det reviderede regnskab, som vil blive aflagt på en ekstraordinær generalforsamling, vi i år afholder i pausen under den første koncert i den kommende sæson, dvs. søndag d. 14. september.

Jeg vil gerne sige Haderslev Kommune og Kultur-og Fritidschef Jørn Mejer tak for lån af SMUKhuset, tak til vores lokale bryggeri ”Fuglsang” for sponsorering af øl og vand, tak til ”Højgaards Gartneri” for kønne buketter og tak til de mange forretninger i Haderslev, Vojens og Gram, hvor vi må hænge plakater op.

Tak til Torkil Fonsmark for hjælp med at bestyre hjemmesiden og en særlig stor tak til dagens dirigent, foreningens revisor Henning Lausten, som også generelt er en god sparringspartner for både kasserer og formand.

 

I dag tager vi afsked med vores næstformand gennem mange år, Gudmund Tybjerg.

Du blev valgt ind i bestyrelsen i 2002 og har gennem mange år været foreningens repræsentant i Kulturelt Samråds Forretningsudvalg, hvor du var tæt på beslutningsprocesserne og fik god indsigt i kulturens forvaltning og ydede en god arbejdsindsats. På hele bestyrelsens vegne vil jeg sige dig stor tak for et godt samarbejde, Gudmund. Det har været godt at ha` dig i bestyrelsen, hvor vi kommer til at savne din viden og eftertænksomhed, dit finurlige lune og dit meget behagelige væsen. Jeg ved at Elisabeth også har sat stor pris på samarbejdet med dig om udskænkningen i foreningens lille hjemmebar og vi skylder dig stadig tak for at du foreslog indførelsen af den dejlige hvidvin, som så mange sætter pris på at smage i pausen J

 

Til slut en varm tak til hele bestyrelsen. Uden jeres ildhu og idérigdom, jeres slid og slæb og rummelighed gik det ikke, så tak for endnu en god sæson der er gået og for vores hyggelige og gode samarbejde.

 

Tak.

 

 

 

 

 

Gitte Hørup, Formand for Haderslev Musikforening af 1987

Haderslev, 26. april 2014